NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2015

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2015 STT ĐOÀN KHÁCH THỜI GIAN ĐÓN TIẾP GHI CHÚ THÁNG 1   Chuyên gia ngành Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Quốc gia Singapore sẽ tới thăm và đồng thời tham dự buổi báo cáo chuyên đề với cán bộ của Khoa Công nghệ Thông […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2014

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2014 STT ĐOÀN KHÁCH THỜI GIAN ĐÓN TIẾP GHI CHÚ THÁNG 1   Khoa Ngoại phối hợp với tổ chức BOLT (Nhật Bản) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Practical techniques in English Teaching” (Các kỹ thuật thực hành trong giảng dạy tiếng Anh). Tham dự tọa […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2013

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2013 STT ĐOÀN KHÁCH THỜI GIAN ĐÓN TIẾP GHI CHÚ THÁNG 1   Đoàn gồm 3 Giáo sư và 13 sinh viên Trường Đại học Deagu (Hàn Quốc) sang tham và giao lưu với cán bộ và sinh viên Khoa Đông phương học của Trường 7-12/1/2013 Khoa Đông […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2012

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2012 STT ĐOÀN KHÁCH THỜI GIAN ĐÓN TIẾP GHI CHÚ   TS. Shine Toshihiko, TS. Onishi Hiroshi, Cô Nguyễn Thị Hương Lý Trường Đại học Kyoto (Nhật Bản) sang làm việc với Lãnh đạo Nhà trường để chuẩn bị xúc tiến cho Hội nghị Hiệu trưởng Việt Nam […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2011

STT Đoàn/ khách Thời gian Đón tiếp Ghi chú 1  GS. Kim Eui Dong, và GS. Yun han Song (Trưởng Khoa và Phó Trưởng Khoa), Trường Đại học Geyongsang (Hàn Quốc) tới thăm và làm việc với Lãnh đạo Trường Đà Lạt đồng thời ký kết Biên bản Ghi nhớ với Khoa KT- QTKD.   […]