NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2018

                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2018 (Kèm theo Công văn số:       /ĐHĐL-QLKH-HTQT, ngày     tháng     năm 2018 của Trường Đại học Đà Lạt) STT NỘI DUNG LÀM VIỆC THỜI GIAN THÀNH PHẦN   THAM DỰ GHI CHÚ/ KẾT QUẢ THÁNG 1   […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2017

                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2017 (Kèm theo Công văn số:       /ĐHĐL-QLKH-HTQT, ngày     tháng     năm 2018 của Trường Đại học Đà Lạt) STT NỘI DUNG LÀM VIỆC THỜI GIAN THÀNH PHẦN   THAM DỰ GHI CHÚ/ KẾT QUẢ THÁNG 1   […]

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2016

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2016 STT ĐOÀN KHÁCH THỜI GIAN ĐÓN TIẾP GHI CHÚ THÁNG 1   Giáo sư Kim Sung-Kyun sẽ đến thăm và làm việc cùng Trường Đại học Đà Lạt để thúc đẩy hợp tác giữa hai Trường 18-20/01/2016 Ban Giám hiệu Phòng QLKH-HTQT     Đoàn công tác […]

Hiệu trưởng Trường ĐHĐL gặp chuyên gia Vườn Quốc gia Singapore

Ngày 28/10/2015, TS. Wong Khoon Meng, chuyên gia cao cấp, Trưởng nhóm nghiên cứu và hai chuyên gia Vườn quốc gia Singapore đã có buổi nói chuyện với Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt. Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, PGS.TS. Nguyễn Đức Hòa đã có buổi gặp với TS. Wong Khoon Meng […]

TIN VẮN: Đại học Chung-Ang giới thiệu học Bổng CAYSS

Ngày 23/10/2015, đoàn giáo sư Đại học Chung-Ang do GS. Choe Youngjeen, Trưởng Khoa Sau Đại học, dẫn đầu đã có buổi giới thiệu học bổng CAYSS cho sinh viên các ngành khoa học tư nhiên và kỹ thuật Trường Đại học Đà Lạt. Trong khuổn khổ chuyến thăm Trường Đại học Đà Lạt, các […]

TIN VẮN: Thu thập, phân loại và bảo tồn nguồn gien tự nhiên

Ngày 20 và 21/10/2015, ba chuyên gia của Vườn Quốc gia Singapore là Wong Khoon Meng, Low Yee Wen và Parusuraman S/O Sethembaran Athen đã có các bài thuyết trình về việc thu thập, phân loại và bảo tồn nguồn gien tự nhiên. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác khảo sát và thu thập […]

Tổ chức HNKH 2015

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nhân kỷ niệm ngày thành lập Trường đại học Đà Lạt 27/10; vừa qua, Trường đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội nghị khoa học thường […]

Bộ Tư pháp Hàn Quốc trao tặng sách cho Trường Đại học Đà Lạt

Ngày 21/10/2015, GS. Oh Sooguem, Đại học Luật Ewha, Bà Yang Rywon và tùy viên từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã đến thăm và trao tặng sách luật Hàn Quốc cho Trường Đại học Đà Lạt.Về phía Trường Đại học Đà Lạt có: PGS.TS. Nguyễn Nguyễn Văn Kết – Phó Hiệu trưởng; Ông Yoo […]

Đại học Chung-Ang làm việc với Trường Đại học Đà Lạt

Ngày 23/10/2015, đoàn giáo sư Đại học Chung-Ang do GS. Choe Youngjeen, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Đà Lạt. Về phía Trường Đại học Đà Lạt có: PGS.TS. Nguyễn Văn Kết – Phó Hiệu trưởng; đại diện  Phòng QLKH-HTQT; Trưởng các […]

Trường Đại học Đà Lạt ký MoU với Vườn Quốc gia Singapore

Ngày 21/10/2015, TS. Wong Khoon Meng, chuyên gia cao cấp, Trưởng nhóm nghiên cứu và hai chuyên gia Vườn quốc gia Singapore đã đến thăm và ký kết Biên bản ghi nhớ – MoU với Trường Đại học Đà Lạt. Về phía Trường Đại học Đà Lạt có: PGS.TS. Nguyễn Nguyễn Văn Kết – Phó […]