Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững trong cộng đồng người Cơ ho ở tỉnh Lâm Đồng

Tên Nhiệm vụ: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững trong cộng đồng người Cơ ho ở tỉnh Lâm Đồng Chủ nhiệm: TS. Lê Minh Chiến Quyết định nghiệm thu: 1865/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo   Nội dung chi tiết trong tập […]

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước ngầm ô nhiễm đồng thời asen và amoni ở Lâm Đồng quy mô hộ gia đình dựa trên vật liệu nano sắt

TS. Nguyễn Đình Trung ” Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống xử lý nước ngầm ô nhiễm đồng thời asen và amoni ở Lâm Đồng quy mô hộ gia đình dựa trên vật liệu nano sắt” Quyết định nghiệm thu số 793/QĐ-ĐHĐL ngày 05/12/2017 FILE_20200506_153733_TS.Nguyễn Đình Trung-đã gộp.pdf

Nghiên cứu thành phần hóa học và quy trình chiếc xuất hoạt chất từ dây thường xuân trồng ở Đà Lạt (hedera helix L.Araliaceae) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ho và viêm đường hô hấp

FILE_20200506_095626_TS. Trịnh Thị Điệp-đã gộp.pdf TS.Trịnh Thị Điệp “Nghiên cứu thành phần hóa học và quy trình chiếc xuất hoạt chất từ dây thường xuân trồng ở Đà Lạt (hedera helix L.Araliaceae) làm nguyên liệu sản xuất thuốc điều trị ho và viêm đường hô hấp” Quyết định nghiệm thu số 345/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2018

NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2019

                          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHẬT TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2019 STT NỘI DUNG LÀM VIỆC THỜI GIAN THÀNH PHẦN   THAM DỰ GHI CHÚ/ KẾT QUẢ THÁNG 1   Đoàn công tác gồm 2 thành viên của Trường Đại học tỉnh Osaka (Nhật Bản đến […]