Thông tin Hội thảo khoa học “Vai trò của Trường Đại học Đà Lạt trong phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên”

Thời gian: 13h30 ngày 16/04/2024;Địa điểm: Phòng Hội thảo A32 – Trường Đại học Đà Lạt.                                                                                                                                                                                                                                        

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QLKH – HTQT kính chuyển Quý Thầy/ Cô: 1.      Thông báo số 676/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 19/5/2021 về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2024; 2.      Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt […]

Danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐGSCS Trường ĐHĐL năm 2023

Thông báo đề cử ứng viên tham gia HĐGSCS Trường Đại học Đà Lạt năm 2023.Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và […]

Tài liệu phục vụ Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2022 – Trường Đại học Đà Lạt

I. TIỂU BAN SINH HỌC: 01. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LÀM TRÀ THẢO MỘC CỦA CÂY SA SÂM NAM (LAUNAEA SARMENTOSA SCHULTZ-BIP.EX KUNTZE) ĐƯỢC TRỒNG TRONG NHÀ ______________________________________________________________________________________________________________________________ 02. NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT NỘI SINH CÓ KHẢ NĂNG TỔNG HỢP CHẤT […]

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QLKH – HTQT kính chuyển Quý Thầy/ Cô: 1.      Thông báo số 443/ĐHĐL-QLKH-HTQT ngày 05/5/2022 về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2023; 2.      Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt […]