Quyết định khen thưởng 2019-2020

Quyết định số 587-QĐ-ĐHĐL_28072020_V/v Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp là Thủ khoa, Á khoa các ngành Hệ đào tạo chính quy, niên khóa 2016 – 2020 (file đính kèm)

Quyết định HBKKHT HK I 2019-2020

Quyết định v.v. cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy (file đính kèm) 489-QD-ĐHĐL_26062020_Cap HBKKHT_HKI 2019-2020.pdf 547-QD-DHDL_17072020_Cap HBKKHT HKI 2019-2020 (Dot 2).pdf

Sinh viên Lào hoàn thành khoá học tiếng Việt và chính thức trở thành tân sinh viên khoá 42 của Trường Đại học Đà Lạt

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Trường Đai học Đà Lạt tiến hành các thủ tục tiếp nhận và nhập học cho 05 sinh viên đến từ tỉnh Bolykhamsay và Champasak nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào vào học hệ chính quy khoá 42. Trước đó, 05 sinh viên này đã hoàn thành […]

Kế hoạch Tổ chức nhập học cho sinh viên khóa 42 hệ đào tạo chính quy

Kính gửi: Các đơn vị trong trường Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức nhập học cho sinh viên khóa 42 hệ đào tạo chính quy như sau: 1.  Thời gian và địa điểm –       Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 11/8/2018 tại nhà A2. –       Thời gian […]