Thông báo khởi công trùng tu công trình: Tháp Sao nhà A25

Căn cứ văn bản số 605/SXD-QLXD, ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc cảnh báo tình trạng xuống cấp công trình: Tháp Sao nhà A25 – Trường Đại học Đà Lạt, trên cơ sở kết quả kiểm định chất lượng kết cấu công trình và đề xuất phương án cải tạo kết cấu do […]

Thông báo lịch kiểm kê tài sản năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Số 209 /TB-CSVC  Đà Lạt, ngày 28 tháng 10 năm 2015 THÔNG BÁO LỊCH KIỂM KÊ TÀI SẢN NĂM 2015 Kính gửi:          CÁC ĐƠN VỊ TRONG […]

Thông báo kế hoạch kiểm kê tài sản năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠTSố:  208/TB-ĐHĐL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc           Lâm Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2015 THÔNG BÁO Kế hoạch kiểm kê tài sản Kính gửi:       Các đơn vị trong nhà trường Căn cứ Quyết định số […]

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠTSố:  701/QĐ-ĐHĐL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc           Lâm Đồng, ngày 28  tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2015 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT […]

Tết Bính Thân 2016 dự kiến nghỉ 9 ngày

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2016. Theo đó, Bộ đề xuất nghỉ Tết Bính Thân từ ngày 6/2/2016 đến ngày 14/2/2016, tức từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 Tết Bính Thân, tổng cộng 9 ngày.  […]

Kế hoạch Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016; Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ khóa 3, thạc sĩ khóa 20; Công bố quyết định đào tạo các ngành tiến sĩ

Hiệu trưởng thông báo kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 bậc Sau Đại học, Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và công bố Quyết định đào tạo các ngành tiến sĩ như sau: 1. Thời gian: vào lúc 8h30, ngày 31/10/2015. 2. Địa điểm: Hội trường Thư […]