Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực y học cổ truyền

Sáng 22/11, tại Trường Đại học Đà Lạt đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực y học cổ truyền trên cơ sở phát huy năng lực của mỗi bên và tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.