Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và Tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2021

Sáng 26/3, Đoàn Trường Đại học Đà Lạt tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).  Đến dự có anh Ndu Ha Biên – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; TS. Nguyễn Văn Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng […]

Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt tổ chức Học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm giúp các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt […]

Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thi trực tuyến Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2021

Thực hiện quyết định số 134-QĐ/TWĐTN-BTG ngày 7/11/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về việc ban hành đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022”; nhằmtăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí […]

Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 – 6/3/2021)

Ngày 9-3, tại Trường Đại học Đà Lạt, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường đã tổ chức buổi tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (06/3/1911 – 6/3/2021) […]