TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT VÀ TRẢI NGHIỆM MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT – NĂM 2021

CHƯƠNG TRÌNH “TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT VÀ TRẢI NGHIỆM MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT – NĂM 2021” dành cho các bạn học sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Du, TP. Bảo Lộc (ngày 13/1/2020) và Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Đức Trọng (ngày 14/1/2020)

Hình ảnh có thể có: 25 người, mọi người đang đứng, văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔ”N NĂM TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Chương Trình: TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÀNH PHỐ BẢO LỘC original 198,'

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, văn bản cho biết 'ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Chườơng trình: TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT VÀ TRẢI NGHIỆM MỘT NGÀY LAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT ĐàLạt năm 2021 TRƯỜI ÁC EM HỌC SINH LỚP BÍNH KHIÊM HUYỆN ĐỨC TRỌNG'

Hình ảnh có thể có: 3 người

Hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người trên sân khấu