Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Đoàn Phan Thảo Tiên

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học Thông báo quản lý đào tạo sau đại học Uncategorized @vi

Trường Đại học Đà Lạt thông báo về lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Đoàn Phan Thảo Tiên – Chuyên ngành Vật lý kỹ thuật. Trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên quan tâm đến tham dự. Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.