40 năm tự hào khoa Ngữ văn và Lịch sử – Trường Đại học Đà Lạt

Tin tức của Trường

Bạn có biết truyền thống 40 năm đầy tự hào của Khoa Ngữ văn và Lịch sử – Trường Đại học Đà Lạt?

Vào ngày 27/10/1976, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 426/TTg thành lập Trường Đại học Đà Lạt trên cơ sở kế thừa Viện Đại học Đà Lạt – được thành lập vào năm 1957 và tuyển sinh từ năm 1958.

Là một trong bốn trường đại học tổng hợp trên cả nước (cùng với Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tổng hợp Huế), trong giai đoạn 1976–1981, Trường Đại học Đà Lạt thực hiện chức năng đào tạo khoa học cơ bản, tập trung vào một số ngành mũi nhọn như Vật lý hạt nhân, Vật lý điện tử, Sinh học phóng xạ, Sinh học thực nghiệm, Hóa phóng xạ, Toán cơ bản và Toán ứng dụng.

Tháng 8/1982, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp quyết định chuyển Khoa Sư phạm, gồm giảng viên hai ngành Ngữ văn và Lịch sử cùng sinh viên Ngữ văn (khoá 3, 4 và 5) của Trường Đại học Tây Nguyên về Trường Đại học Đà Lạt để hình thành Khoa Văn – Sử của Trường Đại học Đà Lạt.

Như vậy, đến năm 1982, ngoài các ngành khoa học tự nhiên, Trường đã đào tạo thêm ngành Ngữ văn (hệ sư phạm và hệ tổng hợp). Cũng ngay từ năm 1982, Trường tuyển sinh ngành Ngữ văn khóa 6 (1982 – 1986) đồng thời tiếp tục hoàn thành việc đào tạo các khóa sinh viên được chuyển về từ Trường Đại học Tây Nguyên. Đến năm 1984, Trường tuyển sinh thêm ngành Lịch sử khóa 8 (1984 – 1988) trực thuộc Khoa Văn – Sử.

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP KHOA NGỮ VĂN VÀ LỊCH SỬ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Thời gian: Ngày 31/12/2022 (Thứ bảy)

  • Từ 8h00-11h00: Thăm Văn phòng Khoa và khuôn viên Trường
  • Từ 14h00-16h30: Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa Ngữ văn và Lịch sử tại Hội trường Thư viện
  • Từ 16h30-22h00: Chương trình giao lưu “Ngày trở về yêu thương” tại Sân A25