40 năm Khoa Ngữ văn – Lịch sử Trường Đại học Đà Lạt

Tin tức của Trường

(Lâm Đồng online) Vậy là đã 40 năm… Thật vinh dự và khó khăn khi cầm bút phác thảo về ngôi nhà chung Ngữ văn – Lịch sử của Trường Đại học Đà Lạt. Năm nay tròn 40 năm, Khoa Ngữ văn – Lịch sử có mặt trong đại gia đình các khoa đào tạo của Trường.

Xem toàn văn bài viết tại: http://baolamdong.vn/hosotulieu/202209/40-nam-khoa-ngu-van-lich-su-truong-dai-hoc-da-lat-3134892/index.htm