25 cán bộ, nhà giáo trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Tin tức của Trường

[Vietnamnet.vn] – Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 499 người trúng cử. Trong đó, 25 đại biểu là cán bộ, nhà giáo đang công tác trong lĩnh vực giáo dục.

Đọc thêm bài viết tại: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/nhung-nha-giao-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-744701.html