Khoa Kinh tế - QTKD
  Trường Đại học Đà Lạt được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976 trên cơ sở vật chất phục vụ đào ...
Đề cương chi tiết

ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

   KHOA QTKD

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: LUẬT KINH DOANH                 MS: QT 225

2. Số đơn vị học trình :            3         

3. Trình độ : cho học viên năm thứ 2

4. Phân bố thời gian :  

– Lên lớp : 70%

– Thảo luận, giải quyết tình huống: 30%

5. Điều kiện tiên quyết :          không

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học

Những loại hình doanh nghiệp hiện nay theo Luật Doanh nghiệp 1999 : Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân. Các hình thức sở hữu được luật pháp ghi nhận như DNNN, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo luật đầu tư nước ngoài tại VN, Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội, Hợp tác xã.

Hợp đồng (Hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế) là căn cứ pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ đã cam kết.

Toà kinh tế là cơ quan có thẩm quyền  xét xử  các tranh chấp kinh tế, tranh chấp giữa Công ty  với các thành  viên  Công ty,  giữa  các  thành  viên  Công ty với  nhau liên quan đến việc lập-hoạt động-giải thể Công ty khi được các bên tranh chấp yêu cầu. Ngoài ra các tranh chấp kinh tế còn có thể được giải quyết theo thủ tục Trọng tài.

Phá sản doanh nghiệp.

7. Nhiệm vụ của sinh viên :

Dự lớp đầy đủ,

Làm bài tập và thảo luận tại lớp

8. Tài liệu học tập :

      - Giáo trình chính   : Luật Kinh doanh

     - Tài liệu tham khảo :

1.             Luật Quốc tế về doanh nghiệp của KAROLYN HOTCHKISS người dịch Luật sư Tiến sĩ VÕ HƯNG THANH. NXB Thống kê 1996.

2.             Nghĩa vụ dân sự trong luật dân sự Việt nam - Luật sư Tiến sĩ NGUYỄN MẠNH BÁCH. Nxb CTQG-Hanội 1998.

3.             Chuyên đề Pháp luật về Công ty -Bộ Tư pháp -Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý-Hànội-1996- Nguyễn văn Thảo

4.             Chuyên đề Luật Phá sản-Viện nghiên cứu khoa học pháp lý Bộ Tư Pháp-Hanội 10.1993.

5.             Giáo trình Luật kinh tế- Nhà xuất bản Giáo Dục Hànội 1996.

6.             Hướng dẫn soạn thảo và ký kết 30 loại Hợp đồng kinh tế –dịch giả Lê quang Lâm . NXB CTQG – Hà nội  1995.

7.             Chế độ pháp lý về quản lý tài chính và cổ phần hóa trong Doanh nghiệp nhà nước của Luật gia Phan hương Giang . NXB Tp HCM

8.             Bài “Tòa kinh tế một năm qua” của Vũ hữu Sự -Báo Doanh nghiệp  số 2 (241) 1998.

9.             Bài “Cần có giải pháp ngăn chặn sự lợi dụng luật phá sản doanh nghiệp” của Nguyễn Tài Ba (Báo Pháp luật ngày 9.4.1998 do Bộ Tư pháp phát hành)

10.         Luật lệ Trọng tài Kinh tế Thương mại các nước và Quốc tế. NXB.Tp Hồ chí Minh.

11.         Bài “Xác định tư cách pháp lý của các đương sự trong vụ án kinh tế” (Nguyệt san Dân chủ & Pháp Luật năm 2001 số 7 t 32).

- Các văn bản luật:

12. Bộ Luật Dân sự

13. Luật Doanh nghiệp nhà nước

14. Luật doanh nghiệp

15. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987, các luật sửa đổi năm 1990, 1992, 1996  2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

16. Luật Phá sản ngày 30.2.1993.

17. Luật Tổ chức Tòa án và hướng dẫn thi hành 

18. Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25.9.1989

19. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế 1994

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

– Dự lớp đầy đủ, tham gia nhóm thảo luận :  30% điểm

– Thi kết thúc học phần:              70% điểm

10. Thang điểm           : 10

11. Mục tiêu của học phần : Môn LUẬT KINH DOANH giúp sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh nắm được một số kiến thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh hiện nay của Việt Nam .

12. Người biên soạn : Luật sư Nguyễn Văn Thu

 

 

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

HỌC PHÀN : LUẬT KINH DOANH(3TC)

 

CHƯƠNG I

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 1999  (5 TIẾT)

 

I.1. Doanh nghiệp tư nhân                                                        

I.2. Công ty hợp danh                                                              

I.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên   

I.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên                       

I.5. Công ty cổ phần

 

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CHUNG

VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (3 TIẾT)

 

II.1. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp

II.2. Vốn của doanh nghiệp                                                      

II.3. Tên doanh nghiệp – trụ sở – con dấu                                

II.4. Đăng ký kinh doanh – công bố                                                     

 

CHƯƠNG III

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (5 TIẾT)

 

III.1. Nhận thức cơ bản về doanh nghiệp Nhà nước                 

III.2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp Nhà nước             

III.3. Tổ chức quản lý                                                                        

III.4. Thành lập – giải thể – phá sản DNNN                             

III.5. Tổng Công ty                                                                              

 

CHƯƠNG IV

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (3 TIẾT)

 

IV.1. Việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư

IV.2. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

IV.3. Trung tâm trọng tài kinh tế Việt Nam        

 

CHƯƠNG V

LUẬT PHÁP HỢP ĐỒNG (8 TIẾT)

 

V.1. Hợp đồng dân sự                                                             

V.2. Hợp đồng kinh tế                                                 

 

CHƯƠNG VI

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ (3 TIẾT)

 

VI.1. Toà kinh tế                                                                                 

VI.2. Thủ tục giải quyết các vụ tranh chấp kinh tế                       

VI.3. Trung tâm trọng tài kinh tế Việt Nam                                            

 

CHƯƠNG VII

PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP (5 TIẾT)

 

VII.1. Khái niệm phá sản                                                                     

VII.2. Căn cứ để Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp

VII.3. Thủ tục thụ lý đơn tuyên bố phá sản doanh nghiệp                   

 

THẢO LUẬN & BÀI TẬP (13 TIẾT)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
37432448