Khoa Sinh học
KHOA SINH HỌC 50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN   I-Lịch sử     Trường Đại Học Đà Lạt được thành lập vào năm 1958  (tiền ...
Đề cương chi tiết

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

KHOA SINH HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: SINH HỌC

***

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN:

 

1. Tên học phần: Địa lý thực vật

2. Mã số học phần: SH2322

3. Tên học phần bằng tiếng Anh: Plant geography

4. Số tín chỉ: 2    Học phần tự chọn

5. Trình độ: dùng cho sinh viên năm thứ 4

6. Phân bổ thời gian:

            - Lên lớp:30 tiết

7. Điều kiện tiên quyết

8. Mục tiêu học phần: Cung cấp những kiến thức về đ Địa lý thực vật

9. Mô tả vắn tắt học phần:

            Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở về: Khu phân bố và môi trường sống của thực vật ở bậc loài hay bậc quần thể thực vật. Thực vật phân bố trên trái đất theo các đai khí hậu. Đơn vị hệ thống của thực bì, cấu trúc và đặc tính của quần hệ. Các kiểu rừng và đặc tính của nó ở trong các khu hệ thực bì khác nhau của trái đất.

10. Nhiệm vụ của sinh viên:                                                 

            - Dự lớp đầy đủ       

            - Bài tập

            - Dụng cụ học tập, sử dụng máy tính để học tập

11. Tài liệu tham khảo:

            1. Dietrich von Denffer, Friedrich Ehrendorfer và cộng sự. Sách giáo khoa thực vật (dùng cho các trường Đại học – Tiếng Đức), tái bản lần thứ 31. StuttgartNew York, 1978.

            2. Friedrich Ehrendorfer và cộng sự. Sách giáo khoa thực vật (dùng cho các trường Đại học – Tiếng Đức), tái bản lần thứ 32. StuttgartNew York, 1983.

            3. H. Walter. Các đới thực bì và khí hậu (Tiếng Đức). Jena, 1970.

            4. G. Dietrich và cộng sự. Sinh học cơ sở (Tiếng Đức). Zeipzing, 1975.

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

            - Dự lớp đầy đủ

            - Thảo luận tích cực

            - Thi cuối kỳ

13. Thang điểm: 10

14. Nội dung chi tiết

I. Khái niệm chung về địa lý thực vật

            1. Địa lý thực vật là học thuyết về sự phân bố của thực vật

            2. Các lĩnh vực nghiên cứu của địa lý thực vật

II. Học thuyết về khu phân bố

            1. Thế nào là khu phân bố, nhận thức về khu phân bố và diễn tả nó

            2. Các kiểu khu phân bố và các yếu tố địa lý

            3. Sự mở rộng khu phân bố và nguồn gốc

            4. Hình dạng của khu phân bố

III. Môi trường sống và qui luật sinh thái

            1. Khái niệm về khu phân bố

            2. Các yếu tố của môi trường sống

IV. Hệ thống thực bì và cấu trúc quần hệ

            1. Hệ thống thực bì

            2. Cấu trúc của quần hệ thực vật

V. Các khu hệ thực vật và các đới thực bì của trái đất

            1. Khu hệ thực bì toàn bắc bán cầu

                        1.1. Miền hệ thực vật dưới núi ở Trung Âu châu

                        1.2. Miền hệ thực vật trên núi thuộc Trung Âu châu

                        1.3. Miền hệ thực vật đai cực Bắc

                        1.4. Miền hệ thực vật đai hàn đới

                        1.5. Miền hệ thực vật Siberi-Biển đen    

                        1.6. Miền hệ thực vật Địa Trung hải – Ý

            2. Khu hệ thực vật nhiệt đới

                        2.1. Rừng mưa nhiệt đới

                        2.2. Rừng mưa

                        2.3. Rừng mưa mùa

                        2.4. Savan

                        2.5. Bán sa mạc và sa mạc

                        2.6. Rừng ngập mặn

            3. Khu hệ thực vật Nam bán cầu

                        3.1. Khu hệ thực vật capensis

                        3.2. Khu hệ thực vật Úc châu

            4. Khu hệ thực vật Đại dương

  

15. Các thông tinh về hình thức học và liên lạc với giáo viên

            - Hình thức học: dự lớp, ghi chép, thảo luận theo từng nội dung của mỗi chương và mở rộng nội dung học gắn liền với thực tế

            - Địa chỉ Email, điện thoại của giáo viên

 

                                                                                

  Giảng viên

Nông Văn Tiếp

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
37697816