Khoa Kinh tế - QTKD
  Trường Đại học Đà Lạt được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976 trên cơ sở vật chất phục vụ đào ...
Lịch thi các lớp hệ VLVH tại ĐL

Thứ tư 10/09/2014
Lịch thi lại lần 1 HK VII, lần 2 HK VI lớp QT-KT K34DLC và Lịch thi lại lần 1 HK III, IV lớp QT-KT K12B2DL

Ðơn vị : Khoa Kinh tế - QTKD
Thứ bảy 16/08/2014
Lịch thi lại lần 1 HK IX (Anh văn 1, 2) lớp QT-KT K34DLA (hệ VLVH)

Ðơn vị : Khoa Kinh tế - QTKD
Thứ tư 02/10/2013
Lịch thi lại 1 HK VI, lần 2 HK V lớp QT-KT K34DLA, Lịch thi lại lần 1 HK V, lần 2 HK IV lớp QT-KT K34DLC và Lịch thi lại lần 1 HK III, lần 2 HK II lớp QT-KT K11DLB2

Ðơn vị : Khoa Kinh tế - QTKD
Thứ sáu 20/09/2013
Lịch thi lại lần 2 HK III, IV lớp QT-KT K11B2DL và thi lại lần 1 HK VII lớp QT-KT K33DLA

Ðơn vị : Khoa Kinh tế - QTKD
Chủ nhật 11/08/2013
Lịch thi lại lần 1 HK III, IV lớp K11B2DL và Lịch thi lại lần 2 HK V, VI lớp K33DLA

Ðơn vị : Khoa Kinh tế - QTKD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
36274972