Phòng Công tác Sinh viên
  I. Chức năng Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng đối với công chức, viên chức, sinh viên, ...
Giới thiệu chung

 

I. Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng đối với công chức, viên chức, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, công tác tuyên truyền vận động và công tác văn hóa quần chúng trong trường, tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý sinh viên, học viên thuộc các loại hình đào tạo.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác chính trị tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ.

- Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của trường, chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác tư tưởng. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của công chức, viên chức và sinh viên trong trường. Phản ánh kịp thời cho Đảng ủy trường và Hiệu trưởng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của công chức, viên chức và sinh viên.

- Tổ chức và chủ trì các buổi nói chuyện ngoại khóa cho công chức viên chức và sinh viên nhằm hỗ trợ cho công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất, đạo đức. Kịp thời uốn nắn những quan điểm lệch lạc, ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội góp phần tích cực trong cuộc vận động đấu tranh chống tiêu cực trong đời sống. Tham gia xây dựng chương trình giáo dục chính trị cho sinh viên.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan, chủ trì tổ chức học tập quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết và các chính sách của Đảng và Nhà nước trong công chức viên chức và sinh viên. Phối hợp cùng Đảng ủy trường tổ chức các lớp lý luận bồi dưỡng Đảng viên, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

- Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm để triển khai và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong sinh viên.

2. Công tác tuyên truyền

- Bằng những biện pháp, hình thức tổ chức tuyên truyền đa dạng, thích hợp giúp công chức, viên chức và sinh viên quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường.

- Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn với các hình thức phong phú thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng, là đầu mối quan hệ với phóng viên đài, báo và các đơn vị truyền thông đại chúng.

- Phối hợp với Văn phòng, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng NCKH – HTQT tổ chức về nội dung và hình thức ngày truyền thống của trường 27/10 các cuộc đón tiếp các đoàn khách Nhà nước đến thăm trường.

- Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị và tổ chức các buổi trình diễn, hội diễn và các hoạt động văn hóa văn nghệ trong trường.

3. Quản lý sinh viên.

   Được quy định theo Quyết định số 42/2007/QĐ–BGDĐT  ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

a) Công tác tổ chức hành chính

-        Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp sinh viên; chỉ định Ban cán sự lớp sinh viên lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho sinh viên.

-        Tổ chức tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú.

-        Thống kê, tổng hợp dữ liệu, kiểm tra, phân loại và quản lý hồ sơ của sinh viên, xác minh và bổ sung kịp thời những trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ.

-        Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho sinh viên.

b)  Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên

-        Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy.

-        Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học.

-        Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

-        Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác;

-        Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

-        Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên.

c) Công tác y tế, thể thao

-        Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

-        Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. 

d)  Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

-        Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên.

-        Chủ động xây dựng chỉ tiêu học bổng từ ngân sách đào tạo, tổ chức xét duyệt, cấp phát học bổng cho sinh viên từ nguồn tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài.

-        Tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

-        Nghiên cứu đề xuất quy định về chế độ thu, miễn, giảm học phí của sinh viên các loại hình đào tạo.

 e) Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

-        Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên.

-        Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

-        Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho sinh viên 

f) Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú

-        Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-        Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo hoạt động các phong trào của thanh niên, sinh viên.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
37493149