Phòng Đào tạo Thường xuyên
I. Đặc trưng chung: 1. Chức năng: -         Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác đào tạo hệ không chính quy (bao gồm: ...
Thông báo

Lịch thi lại một số lớp Luật hệ Phi chính qui
Thứ hai 25/03/2013
- Biên Hòa
Lich thi lai HK1 L2 lop LHK36BH.pdf
Lich thi lai HK1 L3 lop LHK35BH.pdf
Lich thi lai HK2 L2 lop LHK35BH.pdf
- Bến Tre
Lich thi lai HK1 L2 lop LHK36BT.pdf
Lich thi lai HK2 L3 lop LHK35BT.pdf
Lich thi lai HK3 L2 lop LHK35BT.pdf
- Đà Lạt
Lich thi lai HK1 L2 lop LHk36DL.pdf
Lich thi lai HK1 L3 lop LHK35DL.pdf
Lich thi lai HK2 L2 lop LHK35DL.pdf
Lich thi lai HK4 L3 lop LHK34DL.pdf
Lich thi lai HK5 L2 lop LHK34DL.pdf
Lich thi lai HK6 L3 lop LHK33DL.pdf
- Vũng Tàu
Lich thi lai HK1 L2 lop LHK36VT.pdf
Lich thi lai HK1 L3 lop LHK35VT.pdf
Lich thi lai HK2 L2 lop LHK35VT.pdf
Lich thi lai HK4 L3 lop LHK34VTA.pdf
Lich thi lai HK4 L3 lop LHK34VTB.pdf
Lich thi lai HK5 L2 lop LHK34VTA.pdf
Lich thi lai HK5 L2 lop LHK34VTB.pdf
- Bảo Lộc
Lich thi lai HK2 L3 lop LHK35BL.pdf
Lich thi lai HK3 L2 lop LHK35BL.pdf
Lich thi lai HK5 L3 lop LHK33BL.pdf
Lich thi lai HK6 L2 lop LHK33BL.pdf
- Quận 6
Lich thi lai HK2 L3 lop LHK35Q6.pdf
Lich thi lai HK3 L3 lop LHK34Q6.pdf
Lich thi lai HK3 L3 lop LHK35Q6.pdf
Lich thi lai HK4 L3 lop LHK34Q6.pdf
- Trường Sơn
Lich thi lai HK4 L3 lop LHK33TS.pdf
- Bắc Bình
Lich thi lai HK5 L3 lop LHK33BB.pdf
Lich thi lai HK7 L2 lop LHK33BB.pdf
- Bình Phước
Lich thi lai HK5 L3 lop LHK33BPA.pdf
Lich thi lai HK5 L3 lop LHK33BPB.pdf
Lich thi lai HK7 L2 lop LHK33BPA.pdf
Lich thi lai HK7 L2 lop LHK33BPB.pdf
- Phan Thiết
Lich thi lai HK5 L3 lop LHK33PT1.pdf
Lich thi lai HK5 L3 lop LHK33PT2.pdf
- Nha Trang
Lich thi lai HK5 L3 lop LHK33TDN.pdf
Lich thi lai HK6 L2 lop LHK33NT.pdf
Lich thi lai HK7 L2 lop LHK33TDN.pdf
- Trường Sơn
Lich thi lai HK6 L2 lop LHK33TS.pdf
- Quận 3
Lich thi lai HK6 L3 lop LHK33Q3.pdf
Lich thi lai HK7 - L2 lop LHK33Q3.pdf
- Phan Thiết
Lich thi lai HK7 L2 lop LHK33PT1.pdf
Lich thi lai HK7 L2 lop LHK33PT2.pdf


Các thông báo đã đăng:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt - Điện thoại: (063)3822246 - Fax: (063)3823380
Thiết kế bởi Nguyễn's An 2010

Lượt truy cập
37674695