Hội đồng trường

Danh sách Hội đồng trường

 

 

  


Chủ tịch Hội đồng trường

Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2013 – 2018:

 

PGS. TS. Cao Thế Trình

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(Kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Đức Hòa

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

2

Lê Hồng Phong

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

3

Nguyễn Văn Kết

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

4

Nguyễn Duy Mậu

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

5

Lê Minh Chiến

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt

6

Hoàng Đức Lâm

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Đà Lạt

7

Nguyễn Văn Hùng

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Đà Lạt

8

Nguyễn Văn Vinh

Giảng viên Khoa Toán - Tin học, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt

9

Trịnh Thị Tú Anh

Giảng viên Khoa Kỹ thuật Hạt nhân, Trưởng phòng Quản lý khoa học - Họp tác quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt

10

Nguyễn Viết Lan

Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Đà Lạt

11

Phạm Thị Hoa Hạnh

Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trưởng phòng Tài chính, Trường Đại học Đà Lạt

12

Văn Quang Viên

Giảng viên Khoa Toán - Tin học, Trưởng phòng Khảo thí - Kim định, Trường Đại học Đà Lạt

13

Cao Thế Trình

Trưởng khoa Quốc tế học, Trường Đại học Đà Lạt

14

Mai Minh Nhật

Phó Trưng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt

15

Trần Thống

Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trườne Đại học Đà Lạt

16

Nguyễn Tất Thắng

Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà Lạt

17

Trương Bình Nguyên

Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao, Trường Đại học Đà Lạt

18

Trần Văn Tiến

Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt

19

Võ Sĩ Lợi

Trưởng bộ môn Tâm lý - Giáo dục học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt

20

Trần Việt Hùng

Phó Trưởng Ban thường trực, Ban chỉ đạo Tây Nguyên

21

Phạm S

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

22

Dương Tấn Nhựt

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tây Nguyên

23

Johnathan Hạnh Nguyễn

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên Thái Bình Dương

24

Nguyễn Văn Bảo

Phó Tổng giám đốc Công ty Agrivina (Đà Lạt Hasfarm)

25

Bùi Hồng Quang

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

Các tin khác