Tin tức - sự kiện

Thông báo lịch phân công lãnh đạo tham dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động cấp cơ sở năm học 2016 – 2017

Thông báo lịch phân công lãnh đạo tham dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động cấp cơ sở năm học 2016 – 2017.
Nội dung chi tiết trong tập tin kèm theo:
lich phan cong lanh dao truong du hoi nghi CCVC cap co so nam 2016.pdf

Các tin khác