Tin tức - sự kiện

Thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2017

Căn cứ Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2012;
Trường Đại học Đà Lạt thông báo các đơn vị và cán bộ công chức, viên chức, người lao động của trường thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2017 như sau:
- Ngày 01/01/2017 vào ngày Chủ nhật nên toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ Hai 02/01/2017.
- Các đơn vị trước khi nghỉ Tết tổ chức vệ sinh phòng làm việc, phòng thí nghiệm, ngắt nguồn điện, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, khóa cửa và gửi chìa khóa tại Tổ bảo vệ theo quy định.
- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Giám đốc Khu nội trú phân công Tổ bảo vệ trực, tuần tra 24/24 (trực theo ca) tại khu A và khu B để bảo vệ tài sản của nhà trường trong thời gian trước, trong và sau Tết.
Đề nghị các Trưởng đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện đúng nội dung thông báo này./.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: 1045-TB-DHDL.pdf

Các tin khác