Tin tức - sự kiện

Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị thực hiện rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2013 – 2018 và giai đoạn 2018 – 2023.

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc.


Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức – Hành chính trân trọng kính mời lãnh đạo các đơn vị và cán bộ chủ chốt của trường tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng thực hiện công tác rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2013 – 2018 và giai đoạn 2018 – 2023 vào thời gian, địa điểm như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2016 (Thứ Năm).

2. Địa điểm: Hội trường Thư viện.

3. Thành phần: Theo Kế hoạch số 919/KH-ĐHĐL ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc Thực hiện rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2013 – 2018 và giai đoạn 2018 – 2023.

4. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo tới cán bộ chủ chốt mở rộng của đơn vị (danh sách kèm theo) tham dự hội nghị đúng thời gian, địa điểm.

Trân trọng thông báo./.

Các tập tin đính kèm:

919-KH-DHDL.pdf

Danh sach can bo chu chot mo rong 11.2016.pdf

Danh sach can bo vien chuc co hoc ham PGS; hoc vi Tien si; hoc vi Thac si va chuc vu Truong bo mon tro len. 11.2016.pdf

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Các tin khác