Tin tức - sự kiện

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động cấp cơ sở tại Công đoàn bộ phận 7.

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Công đoàn Bộ phận 7


Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội nghị thực hiện rà soát, bổ sung danh sách quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2013 – 2018 và giai đoạn 2018 – 2023 vào lúc 8 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2016 tại Hội trường Thư viện.

 

Vì vậy, Nhà trường thông báo Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động cấp cơ sở tại Công đoàn bộ phận 7 tổ chức vào thời gian, địa điểm như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 16 tháng 12 năm 2016.

2. Địa điểm: Phòng Hội thảo 203 nhà A11.

Trân trọng thông báo.

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Các tin khác