Tin tức - sự kiện

Thông báo trực đảm bảo an ninh trong ngày Lễ Noel và Tết dương lịch năm 2017

Để đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ngày Lễ Noel và Tết dương lịch năm 2017, Nhà trường thông báo kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng (Phòng PA83), Công an thành phố Đà Lạt, Công an phường 2 và Công an phường 8 tổ chức trực, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong khuôn viên của trường và khu dân cư lân cận có nhiều sinh viên tạm trú như sau:
1. Thời gian: Trực từ 19h00 đến 23h00 các ngày 23, 24/12/2016 và ngày 01/01/2017 theo bảng phân công kèm theo.
2. Địa điểm: Phòng họp nhà A1 (Lễ tân).
3. Giao cho lãnh đạo các đơn vị công việc cụ thể như sau:
- Phòng Tổ chức – Hành chính theo dõi kế hoạch trực; bố trí 01 xe ô tô trực để phục vụ tuần tra theo yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo Tổ bảo vệ tăng cường công tác tuần tra và trực theo ca 24/24 tại khu A theo kế hoạch.
- Phòng Công tác sinh viên phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm các Khoa tăng cường công tác quản lý sinh viên để nắm bắt kịp thời về công tác chính trị tư tưởng của sinh viên trong thời gian trước, trong và sau Lễ.
- Khu Nội trú phân công lịch trực theo ca 24/24 và tăng cường công tác tuần tra để nắm bắt kịp thời về công tác chính trị tư tưởng của cán bộ và sinh viên tại khu B theo kế hoạch.
- Các Trưởng khoa mở điện thoại 24/24 và phối hợp với Phòng Công tác sinh viên để quản lý và nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên, phòng ngừa sinh viên bị các phần tử xấu lôi kéo gây mất an ninh trật tự xã hội trong thời gian trước, trong và sau Lễ.
- Trung đội trưởng Trung đội tự vệ của trường phân công trực các buổi tối theo kế hoạch (mỗi ca trực 02 cán bộ, chiến sĩ) và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh yêu cầu.
Đề nghị các Trưởng đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; trong trường hợp có vấn đề phức tạp xảy ra phải báo cáo ngay về Ban chỉ huy theo các số điện thoại như sau:
- Ông Nguyễn Đức Hòa, Hiệu trưởng, Trưởng ban An ninh: 0906.834683;
- Ông Lê Minh Chiến, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban An ninh: 0913.189289;
- Ông Phạm Đăng Thắng, Q. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính: 0908.526879./.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm: 1026-TB-ÐHÐL. Thong bao truc an ninh.pdf

Các tin khác